Saturday, Sep 23rd

Giới thiệu


LỜI GIỚI THIỆU TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Địa chỉ : Số 10 Trần Phú , Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại : 02253 920 113 -  02253 827 435 - 02253 836 302  

 


1. Sơ lược quá trình hình thành Trung tâm Ngoại ngữ - Hải phòng.
Ngày 13.10.1976 thành lập Trường Bổ túc Ngoại ngữ Hải Phòng
Ngày 7.10.1980 Trường Bổ túc Ngoại ngữ Hải Phòng được chuyển thành Trường Ngoại ngữ Tại chức Hải Phòng
Ngày 4.11.1986 Trường Ngoại ngữ Tại chức Hải Phòng được chuyển thành Trung tâm Ngoại ngữ Hải Phòng
Ngày 20.4.2000 Trung tâm Ngoại ngữ Hải Phòng được sáp nhập trở thành thành viên của Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng, nay là Trường Đại học Hải Phòng.
2. Tổ chức bộ máy
 Biên chế hiện nay:  Trung tâm Ngoại ngữ  có 26 cán bộ, giảng viên , 61,5% cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sĩ
- Trung tâm Ngoại ngữ hiện có trên 100 giáo viên kiêm nhiệm giảng dạy  hệ ABC các thứ tiếng: Anh ,Trung, Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Nga với gần 11.000 học viên, sinh viên.
 - Hệ thống tổ chức:
   +  Giám đốc: Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân , GS.TS Vương Toàn Thuyên
    + Phó Giám đốc : Ths. Nhữ Văn Lược
   +  03 tổ trực thuộc: Tổ tiếng Anh: Tổ tiếng Nga -Trung- Pháp- Đức- Hàn: Tổ Hành chính tài vụ.
3. Chức năng, nhiệm vụ chính trị chủ yếu của Trung tâm Ngoại ngữ
- Giảng dạy để nâng cao trình độ ngoại ngữ  cho nhân dân thành phố Cảng gồm các thứ tiếng: Anh, Trung, Nga, Pháp, Nhật, Đức, Hàn Quốc.
- Đào tạo và tổ chức thi cấp chứng chỉ  A, B, C các thứ tiếng (Anh, Trung, Nga, Pháp , Nhật, Đức, Hàn Quốc
- Đào tạo hệ đại học tại chức liên thông từ các hệ ABC các thứ tiếng (Anh, Trung) để phục vụ nhiệm vụ Công nghiệp hoá - hiện đại hoá cho Thành phố.
- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghe - nói  các thứ tiếng cho  học viên làm  công việc có sử dụng ngoại ngữ.
- Giảng dạy các lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế: IELTs, TOEFL, TOEIC.

- Dịch thuật các văn bản, tài liệu.
4. Khen thưởng
-Năm 2001 Trung tâm Ngoại ngữ được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân Chương Lao động Hạng Nhì
-  Từ năm 2000 -  2010 liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được nhận  Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND Thành phố Hải Phòng về thành tích giảng dạy ngoại ngữ.

Lịch Thi