Friday, Mar 23rd

Khai giảng các lớp tiếng Anh cấp tốc học các ngày trong tuần

 

Khai giảng các lớp tiếng Anh cấp tốc .

  

  

 Các lớp học cấp tốc các ngày trong tuần . 

 

 Khai giảng các lớp tiếng Anh cơ bản (4 kỹ năng)học cấp tốc các ngày trong tuần .

 

    

    Tiếng Anh A1 cấp tốc ( Giáo trình theo tiêu trí đánh giá  KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU)

Tên  lớp

Tiếng Anh ch/tr

Ngày học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A1Ct 9

Tiếng Anh ch/tr A1 (cấp tốc)

Chiều thứ 2,3,4,5,6

14h30 đến 16h30

26.03.2018

A303

A1Ct 8

Tiếng Anh ch/tr A1 (cấp tốc)

Sáng thứ 2,3,4,5,6

08h00 đến 10h30

14.03.2018

B101


   Tiếng Anh A2 cấp tốc ( Giáo trình theo tiêu trí đánh giá  KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU)

Tên  lớp

Tiếng Anh ch/tr

Ngày học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A2Ct 4

Tiếng Anh ch/tr A2 (cấp tốc)

Sáng thứ 2,3,4,5,6

08h00 đến 10h00

22.11.2017

A303

A2Ct 8

Tiếng Anh ch/tr A2 (cấp tốc)

Sáng thứ 2,3,4,5,6

08h00 đến 10h30

27.03.2017

A101

 

    Nghe nói giao tiếp cấp tốc.

Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

Tiếng Anh nghe nói giao tiếp sau A

Chiều thứ 2,3,4,5,6

14h30 đến 16h30

26.03.2018

A303

Tiếng Anh nghe nói giao tiếp sau A

Chiều thứ 2,3,4,5,6

14h30 đến 16h30

03.01.2018

A304

Tiếng Anh nghe nói giao tiếp sau A

Sáng thứ 2,3,4,5,6

08h00 đến 10h00

17.07.2017

A102

 

 

    Anh B cấp tốc

Tên  lớp

Tiếng Anh ch/tr

Ngày học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B1act8

Tiếng Anh ch/tr B1 (cấp tốc)

Sáng thứ 2,3,4,5,6

08h00 đến 10h00

20.03.2018

A303

B1act7

Tiếng Anh ch/tr B1 (cấp tốc)

Sáng thứ 2,3,4,5,6

08h00 đến 10h00

03.01.2018

A303

B1aCt 6

Tiếng Anh ch/tr B (cấp tốc)

Sáng thứ 2,3,4,5,6

08h00 đến 10h30

05.06.2017

A203

B1a 5

Tiếng Anh ch/tr B1 (cấp tốc)

Chiều thứ 2,3,4,5,6

14h30 đến 16h30

06.02.2017

A203

  

Anh C  cấp tốc

Tên  lớp

Tiếng Anh ch/tr

Ngày học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

C1a2

Tiếng Anh ch/tr C (cấp tốc)

Chiều thứ 2,3,4,5,6

14h30 đến 16h30

25.07.2016

A203

C1a1

Tiếng Anh ch/tr C

Tối thứ 2,4,6

18h35 đến 20h05

06.07.2016

B101

 

Điện thoại liên hệ: 0313  920 113,  0313 827 435, DĐ 0904 483 265;  0904 480 606.

 
 

*  Các lớp nghe nói giao tiếp tiếng Anh...tại đây

 

* Tiếng Anh cơ bản, học 4 kỹ năng  nghe - nói - đọc - viết ...tại đây

 

New English File (giáo trình học tiếng Anh cơ bản)

     Anh A1                                    Anh A2                                             Anh B                                                                   Anh C                 

English File Third EditionBeginner English File Third EditionElementary English File Third EditionPre-Intermediate   English File Third EditionIntermediate

Copyright © Oxford University Press, 2012. All Rights Reserved.

 

LỊCH    HỌC

 

Các lớp buổi sáng học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 8h đến 11h

Các lớp buổi chiều học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 2h đến 4h30

Các lớp buổi tối chia làm 3 ca ,1 tuần 3 buổi thứ 2 4 6 và 3 5 CN (2 tiết/ ca )

       Ca 1 :   17h đến 18h15;      17h30 đến 19h00

       Ca 2 :   18h35 đến 20h05 ; 19h30 đến 21h00

       Ca 3 :   20h30 đến 22h00

Các lớp 2,4,6 : 3,5, CN  khai giảng  liên tục  hàng tuần

Các bạn học viên liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ , chúng tôi sẽ tư vấn về kế

hoạch và nội dung giảng dạy từng bộ môn đào tạo và từng trình độ đào tạo

Liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Hải phòng tất cả các ngày trong tuần


Điện thoại liên hệ: 0313  920 113,  0313 827 435