Friday, Dec 15th

Lịch khai giảng các lớp tiếng Hàn Quốc

 

 Khai giảng các lớp Tiếng Hàn Quốc  .

 

    Tiếng Hàn cơ bản học  4 kỹ năng  nghe - nói - đọc - viết .

               

          Tiếng Hàn chương trình A1

 

Tên  lớp

Tiếng Hàn ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A1HQ 16

Tiếng Hàn Quốc ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

06.12.2017

C206

A1HQ 15

Tiếng Hàn Quốc ch/tr A1(Cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

09h30 đến 11h00

21.11.2017

D102

A1HQ 14

Tiếng Hàn Quốc ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

15.11.2017

C204

A1HQ 12

Tiếng Hàn Quốc ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

16.10.2017

A303

    

Khai giảng lớp Tiếng Hàn Quốc  chương trình A2 .

 

- Lớp  A2HQ2 Chương trình A2 Tiếng Hàn Quốc (Bài 15) học  tối thứ 2,4,6 thời gian từ 20h00 đến 21h40.

  

       Khai giảng 02.10.2017  Học tại phòng  C304  nhà học C .

 

        Tiếng Hàn chương trình A2

 

Tên  lớp

Tiếng Hàn ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A2HQ8

Tiếng Hàn Quốc ch/tr A2(Bài 15)

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

21.11.2017

C304

A2HQct6

Tiếng Hàn Quốc ch/tr A2(Từ bài 15)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

14h00 đến 16h00

18.10.2017

D102

A2HQ2

Tiếng Hàn Quốc ch/tr A2(Bài 15)

Thứ 2-4-6

Ca 2

20h00 đến 21h40

02.10.2017

A303

     

Tiếng Hàn chương trình B1

 

Tên  lớp

Tiếng Hàn ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B1HQ1

Tiếng Hàn Quốc ch/tr B1(Trung cấp)

Thứ 3-5-CN

Ca 2

19h00 đến 20h30

30.03.2017

C203

 

Khai giảng lớp đào tạo Tiếng Hàn Quốc dành cho du học, học cấp tốc các ngày trong tuần .

 

(Chường trình do giáo viên Trường Đại học Busan Hàn Quốc và giáo viên người Việt giảng dạy)

 

   - Lớp  TOPIK 1-2  Chương trình Tiếng Hàn Quốc học Chiều thứ  2,3,4,5,6 thời gian từ 14h00 đến 16h30.

 

        Khai giảng 14.02.2017  Học tại phòng  D102  nhà học C .

 

Tiếng Hàn chương trình cấp tốc.

 

Tên  lớp

Tiếng Hàn ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

TOPIK1

Tiếng Hàn Quốc học từ đầu

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

08h00 đến 09h30

27.03.2017

C201

 

        Giáo trình tiếng Hàn Quốc:

 

            70 GIÁO TRÌNH NGỮ PHÁP TỪ VỰNG TIẾNG HÀN

1. Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp (6 cuốn) :https://drive.google.com/open…
2. Giáo trình yonsei :File sách: https://drive.google.com/open…
3. Giáo trình yonsei :File nghe: https://drive.google.com/open…...

   

LỊCH HỌC

 

- Thứ 2, 4, 6 ;  Thứ 3, 5, Chủ nhật(2 tiết/ ca ) 

        

    Ca 117h đến 18h15 

        

    Ca 2 :18h35 đến 20h05 

       

    Ca 3 :20h30 đến 22h00 

     

     Các lớp 2,4,6 : 3,5, CN  khai giảng  liên tục  hàng tuần

 

Các bạn học viên liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ , chúng tôi sẽ tư vấn về kế

hoạch và nội dung giảng dạy từng bộ môn đào tạo và từng trình độ đào tạo 

Liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Hải phòng tất cả các ngày trong tuần

Điện thoại liên hệ: 0313  920 113,     0313  836 302,    0313 827 435

Giáo trình học tiếng Hàn .