Tuesday, Mar 19th

Lịch khai giảng các lớp học tiếng Nhật

 

Khai giảng các lớp Tiếng Nhật .

 

      Tiếng Nhật học giáo trình Minna no Nihongo, theo 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết .

 

 1, Khai giảng các lớp Tiếng Nhật  A1(Thời gian học 4 tháng).

 

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A1n4

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

18.03.2019

C204

A1n3

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

13.08.2018

A204

A1n2

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

09.07.2018

B203

 

  * 2, Khai giảng các lớp Tiếng Nhật  A2(Thời gian học 4 tháng).

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A2n2

Tiếng Nhật ch/tr A2- Bài 13

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h05 đến 20h05

15.10.2018

B203

A2n10

Tiếng Nhật ch/tr A2- Bài 13

Thứ 2-4-6

Ca 2

19h00 đến 20h30

19.03.2018

B203

 

3, Tiếng Nhật dành cho học sinh phổ thông lớp 9 thi vào chuyên 10.

 

                              Tiếng Nhật Chương trình

 Ngày học

Giờ học

  Ngày khai giảng

Phòng học

    Tiếng Nhật  phổ thông lớp lớp 8,9 thi vào 10

 Thứ 3-5

17h30 đến 19h30

  08.08.2017

B102

 

4,   Khai giảng các lớp du học Nhật Bản .

 

 

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

 Tiếng Nhật cơ bản từ đầu 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

16.08.2016

B102

 


5, Khai giảng các lớp Tiếng Nhật B(Thời gian học 9 tháng, chia làm 3 phần B1,B2,B3). 

    

      - Các lớp B1

 

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B1n4

Tiếng Nhật ch/tr B1(Từ bài 26)

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

15.05.2018

A101

B1n3

Tiếng Nhật ch/tr B1(Từ bài 26)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

14h30 đến 16h30

11.12.2017

C206

   

          - Các lớp B2

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B2n3

Tiếng Nhật ch/tr B2(Từ bài 34)

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h00 đến 19h30

01.11.2017

B302

B2n2

Tiếng Nhật ch/tr B2(Từ bài 34)

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

11.10.2016

A101

       

        - Các lớp B3

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B3n2

Tiếng Nhật ch/tr B3(Từ bài 42đến bài 50)

Thứ 3,5,CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

03.11.2017

A101

B3n22

Tiếng Nhật ch/tr B3(Từ bài 43đến bài 50)

Thứ 3,5,CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

24.09.2016

B203

 

   Khai giảng lớp trung cấp tiếng Nhật (Chương trình C) N3

 

     - Các lớp C1(tương đương N3) do giáo viên người Nhật giảng dạy .

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

C1nct5

Tiếng Nhật Trung cấp C1(N3cấp tốc)

Thứ 2,4,6

Sáng

08h00 đến 10h30

17.02.2017

B102

 

    - Các lớp C2(tương đương N3) do giáo viên người Nhật giảng dạy .

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

C2nct4

Tiếng Nhật Trung cấp C2(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

14h30 đến 16h30

08.08.2016

A301

 

  4, Khai giảng lớp tiếng Nhật N1,N2 do giáo viên người Nhật giảng dạy .

 

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

 Tiếng Nhật ch/tr  N1

Thứ 2,5,CN

Chiều

14h30 đến 17h00

31.10.2016

B102

 Tiếng Nhật ch/tr  N1

Thứ 3,5,7

Tối

18h30 đến 21h00

01.11.2016

B101

 Tiếng Nhật ch/tr  N2

Thứ 4,6,7

Chiều

14h30 đến 17h00

02.11.2016

B102

 Tiếng Nhật ch/tr  N2

Thứ 2,4,6

Tối

18h30 đến 21h00

31.10.2016

B102

 

Giáo trình học :các bạn hãy nhấn vào đường linh sau đây:

http://www.studyjapanese.net/2012/09/minna-no-nihongo-chuukyu-i-honsatsu.html

  Minna no Nihongo

                                   

  LỊCH    HỌC

 

Các lớp buổi sáng học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 8h đến 11h

Các lớp buổi chiều học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 2h đến 4h30

Các lớp buổi tối chia làm 3 ca ,1 tuần 3 buổi thứ 2 4 6 và 3 5 CN (2 tiết/ ca )

       Ca 1 :   17h đến 18h15;      17h30 đến 19h00

       Ca 2 :   18h35 đến 20h05 ; 19h30 đến 21h00

       Ca 3 :   20h30 đến 22h00

Các lớp 2,4,6 : 3,5, CN  khai giảng  liên tục  hàng tuần

Các bạn học viên liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ , chúng tôi sẽ tư vấn về kế

hoạch và nội dung giảng dạy từng bộ môn đào tạo và từng trình độ đào tạo

Liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Hải phòng tất cả các ngày trong tuần

Điện thoại liên hệ: 0313  920 113,  0313 827 435