Saturday, May 25th

Khai giảng các lớp học tiếng Nhật mới

 

Khai giảng các lớp Tiếng Nhật .

 

      Tiếng Nhật học giáo trình Minna no Nihongo, theo 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết .

 

 1, Khai giảng các lớp Tiếng Nhật  A1(Thời gian học 4 tháng).

 

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A1N3

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

18.10.2021

B201

A1n2

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 3-5

Ca 2

18h00 đến 20h00

09.11.2020

B102

A2n1

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

26.10.2020

C205

 

  * 2, Khai giảng các lớp Tiếng Nhật  A2(Thời gian học 4 tháng).

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A2n5

Tiếng Nhật ch/tr A2- Bài 13

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h05 đến 20h05

06.01.2020

B201

A2n3

Tiếng Nhật ch/tr A2- Bài 13

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h05 đến 20h05

26.04.2019

B203

A2n2

Tiếng Nhật ch/tr A2- Bài 13

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h05 đến 20h05

15.10.2018

B203

 

 

      - Các lớp B1

 

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B1n4

Tiếng Nhật ch/tr B1(Từ bài 26)

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

15.05.2018

A101

B1n3

Tiếng Nhật ch/tr B1(Từ bài 26)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

14h30 đến 16h30

11.12.2017

C206

   

          - Các lớp B2

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B2n3

Tiếng Nhật ch/tr B2(Từ bài 34)

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h00 đến 19h30

01.11.2017

B302

       

       

    

Giáo trình học :các bạn hãy nhấn vào đường linh sau đây:

http://www.studyjapanese.net/2012/09/minna-no-nihongo-chuukyu-i-honsatsu.html

  Minna no Nihongo

                                   

  LỊCH    HỌC

 

Các lớp buổi sáng học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 8h đến 11h

Các lớp buổi chiều học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 2h đến 4h30

Các lớp buổi tối chia làm 3 ca ,1 tuần 3 buổi thứ 2 4 6 và 3 5 CN (2 tiết/ ca )

       Ca 1 :   17h đến 18h15;      17h30 đến 19h00

       Ca 2 :   18h35 đến 20h05 ; 19h30 đến 21h00

       Ca 3 :   20h30 đến 22h00

Các lớp 2,4,6 : 3,5, CN  khai giảng  liên tục  hàng tuần

Các bạn học viên liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ , chúng tôi sẽ tư vấn về kế

hoạch và nội dung giảng dạy từng bộ môn đào tạo và từng trình độ đào tạo

Liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Hải phòng tất cả các ngày trong tuần

Điện thoại liên hệ: 0313  920 113,  0313 827 435

Lịch Thi