Tin tức - Tin từ trung tâm
Ảnh phát bằng tốt nghiệp T.Anh K23, K 8 T. Trung
Ảnh cây lộc Vừng tại Trung tâm Ngoại ngữ .
Trung tâm ngoại ngữ kỷ niệm 30 năm thành lập (13.10.1976 :13.10.2006)
Ảnh phát bằng K24 T.Anh, K9 Trung văn TTNN HP