Lịch học
Khai giảng các lớp ôn luyện Tiếng Anh kèm theo ch/trình phổ thông từ lớp 6 đến 12
Khai giảng các lớp IELTS, TOEIC .
Lịch Khai giảng các lớp học Tiếng Anh như sau,,,
Khai giảng các lớp tiếng Anh cấp tốc các ngay trong tuần.
Khai giảng các lớp nghe nói giao tiếp tiếng Anh .
Khai giảng các lớp Tiếng Anh, Nhật, cho trẻ em hè từ 8 đến 15 tuổi. thông.
Khai giảng các lớp Tiếng Pháp 10.2010
Khai giảng các lớp học tiếng Nga.