Lịch học
Lịch Khai giảng các lớp học Tiếng Anh như sau,,,
Khai giảng các lớp nghe nói giao tiếp tiếng Anh .
Khai giảng các lớp IELTS, TOEIC .
Khai giảng các lớp tiếng Anh cấp tốc các ngay trong tuần.
Khai giảng lớp Ngữ Pháp Tiếng Anh, Ôn thi Đại học và tôt nghiệp phổ thông.
Khai giảng các lớp Tiếng Pháp 10.2010
Khai giảng các lớp học tiếng Nga.