Lịch học
Lịch Khai giảng các lớp học Tiếng Anh như sau,,,
Khai giảng các lớp IELTS, TOEIC .
Khai giảng các lớp tiếng Anh cấp tốc các ngay trong tuần.
Khai giảng lớp Ngữ Pháp Tiếng Anh
Khai giảng các lớp nghe nói giao tiếp tiếng Anh .
Khai giảng các lớp Tiếng Pháp 10.2010
Khai giảng các lớp học tiếng Nga.