Các khóa học - Tiếng Nhật - Lịch khai giảng các lớp học Tiếng Nhật

Khai giảng các lớp Tiếng Nhật .

 

      Tiếng Nhật học giáo trình Minna no Nihongo, theo 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết .

 

 1, Khai giảng các lớp Tiếng Nhật  A1(Thời gian học 4 tháng).

 

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A1nct27

Tiếng Nhật ch/tr A1 (cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

01.12.2015

B103

A1n26

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

23.11.2015

C301

A1n25

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 3-5-CN

Ca 2

19h30 đến 21h00

17.11.2015

C205

A1nct23

Tiếng Nhật ch/tr A1 (cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

02.11.2015

C305

A1n21

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h

26.10.2015

B201

A1n20

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

13.10.2015

B201

A1n19

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

05.10.2015

C306

A1nct18

Tiếng Nhật ch/tr A1 (cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

14h30 đến 16h30

12.10.2015

B201

A1n17

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

24.09.2015

A101

A1nct16

Tiếng Nhật ch/tr A1 (cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

23.09.2015

B202

A1n15

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

09.09.2015

D301

A1nct14

Tiếng Nhật ch/tr A1 (cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

03.09.2015

A301

A1n13

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 3-5-7

Ca 1

17h00 đến 18h30

03.09.2015

B203

 

* Khai giảng các lớp Tiếng Nhật  A2(Thời gian học 4 tháng).

 

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A2nct14

Tiếng Nhật ch/tr A2-Bài 13(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

23.11.2015

A301

A2n6

Tiếng Nhật ch/tr A2- Bài 13

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

09.11.2015

D101

A2nct5

Tiếng Nhật ch/tr A2-Bài 13

Thứ 2- 4- 6

Chiều

14h00 đến 17h00

28.10.2015

B201

A2n53

Tiếng Nhật ch/tr A2- Bài 13

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

05.10.2015

B201

A2nct4

Tiếng Nhật ch/tr A2-Bài 13(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

12.10.2015

B102

 

2, Khai giảng các lớp nghe nói, giao tiếp tiếng Nhật  B.

 

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

Nghe nói giao tiếp B

 Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  14.10.2015

B102

 


4, Khai giảng các lớp Tiếng Nhật B(Thời gian học 9 tháng, chia làm 3 phần B1,B2,B3). 

     - Các lớp B1

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B1n7

Tiếng Nhật ch/tr B1

Thứ 2-4-6

Ca 1

17h00 đến 18h30

09.12.2015

B202

B1n5

Tiếng Nhật ch/tr B1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

21.08.2015

A301

B1n3

Tiếng Nhật ch/tr B1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

27.07.2015

A304

      - Các lớp B2

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B2n5

Tiếng Nhật ch/tr B2 (Bài 34)

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

23.11.2015

A301

B2nct1

Tiếng Nhật ch/tr B2(Bài 34(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

08h00 đến 10h30

31.08.2015

B103

B2nct22

Tiếng Nhật ch/tr B2(Bài 34)

Thứ 3,5,CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

21.07.2015

B203

       - Các lớp B3

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B3n22

Tiếng Nhật ch/tr B3(Từ bài 43đến bài 50)

Thứ 3,5,CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

24.09.2015

B203

B3nct1

Tiếng Nhật ch/tr B3(Từ bài 43,cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

15h30 đến 17h00

05.08.2015

B103

 

Khai giảng lớp trung cấp tiếng Nhật (Chương trình C)

 

- Các lớp C1(tương đương N3)

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

C1n3

Tiếng Nhật ch/tr C1

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

08.12.2015

B203

C1n2

Tiếng Nhật ch/tr C1

Thứ 2-4-6

Chiều

15h30 đến 17h00

12.10.2015

B103

C1n1

Tiếng Nhật ch/tr C1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

20.07.2015

A201

 

- Các lớp C2(tương đương N3)

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

C2n1

Tiếng Nhật ch/tr C2

Thứ 2-4-6

Ca2

18h35 đến 20h05

19.10.2015

A201

 

4, Khai giảng lớp Ôn thi Năng lực tiếng Nhật  .

 

AN3

 Ôn thi Năng lực  tiếng Nhật ch/tr N3

Thứ 2,4,6

Sáng

9h30 đến 11h15

05.08.2015

B102

AN4

 Ôn thi Năng lực  tiếng Nhật ch/tr N4

Thứ 2-4-6

Ca1

17h00 đến 18h30

10.08.2015

B102

 

 

Giáo trình học :các bạn hãy nhấn vào đường linh sau đây:

http://www.studyjapanese.net/2012/09/minna-no-nihongo-chuukyu-i-honsatsu.html

  Minna no Nihongo

                                   

  LỊCH    HỌC

 

Các lớp buổi sáng học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 8h đến 11h

Các lớp buổi chiều học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 2h đến 4h30

Các lớp buổi tối chia làm 3 ca ,1 tuần 3 buổi thứ 2 4 6 và 3 5 CN (2 tiết/ ca )

       Ca 1 :   17h đến 18h15;      17h30 đến 19h00

       Ca 2 :   18h35 đến 20h05 ; 19h30 đến 21h00

       Ca 3 :   20h30 đến 22h00

Các lớp 2,4,6 : 3,5, CN  khai giảng  liên tục  hàng tuần

Các bạn học viên liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ , chúng tôi sẽ tư vấn về kế

hoạch và nội dung giảng dạy từng bộ môn đào tạo và từng trình độ đào tạo

Liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Hải phòng tất cả các ngày trong tuần

Điện thoại liên hệ: 0313  920 113,  0313 827 435

Các khóa học tương tự
Khai giảng các lớp IELTS, TOEIC .
Khai giảng các lớp tiếng Anh cấp tốc các ngay trong tuần.
Khai giảng các lớp nghe nói giao tiếp tiếng Anh .
Khai giảng lớp Ôn luyện ngữ Pháp Tiếng Anh
Các khóa học tương tự