Các khóa học - Tiếng Nhật - Lịch khai giảng các lớp học Tiếng Nhật

Khai giảng các lớp Tiếng Nhật .

 

      Tiếng Nhật học giáo trình Minna no Nihongo, theo 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết .

   

  1, Khai giảng các lớp Tiếng Nhật  A1(Thời gian học 4 tháng).

 

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A1n54

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

05.05.2014

D101

A1nct53

Tiếng Nhật ch/tr A1 (cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

05.05.2014

C303

A1n52

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h

16.04.2014

B301

A1n51

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

15.04.2014

C302

A1n50

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 1

17h00 đến 18h25

14.04.2014

B201

A1nct49

Tiếng Nhật ch/tr A1 (cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

14h30 đến 16h30

07.04.2014

B201

A1n48

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

25.03.2014

C205

A1n47

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h

17.03.2014

B201

A1nct46

Tiếng Nhật ch/tr A1(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

14h30 đến 16h30

17.03.2014

B203

A1n45

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 1

17h00 đến 18h20

14.03.2014

B202

A1nct44

Tiếng Nhật ch/tr A1 (cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

07h30 đến 09h15

11.03.2014

A102

A1n43

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

10.03.2014

C301

A1n42

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

03.03.2014

D301

A1nct41

Tiếng Nhật ch/tr A1 (cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

14h00 đến 15h30

25.02.2014

B103

A1n38

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h

17.02.2014

C204

A1nct40

Tiếng Nhật ch/tr A1 (cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

08h00 đến 10h30

17.02.2014

C304

A1n39

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

16.02.2014

A202

A1n37

Tiếng Nhật ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

10.02.2014

A304

A1nct53

Tiếng Nhật ch/tr A1 (cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

05.05.2014

C303

 

2, Khai giảng các lớp Tiếng Nhật  A2(Thời gian học 4 tháng).

 

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A2nct41

Tiếng Nhật ch/tr A2-Bài 13(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

14h00 đến 15h30

06.05.2014

B103

A2nct40

Tiếng Nhật ch/tr A2-Bài 13(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

21.04.2014

C304

A2n31

Tiếng Nhật ch/tr A2- Bài 13

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

15.04.2014

B102

A2n30

Tiếng Nhật ch/tr A2- Bài 13

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

14.04.2014

A201

A2nct34

Tiếng Nhật ch/tr A2-Bài 13(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

09h30 đến 11h15

24.03.2014

B103

A2nct30

Tiếng Nhật ch/tr A2-Bài 13(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

15h30 đến 17h00

03.03.2014

C203

A2n19

Tiếng Nhật ch/tr A2- Bài 13

Thứ 3-5-7

Ca 1

17h30 đến 19h00

25.02.2014

D101

 

 2, Khai giảng các lớp Tiếng Nhật B(Thời gian học 9 tháng, chia làm 3 phần B1,B2,B3). 

     - Các lớp B1

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B1nct10

Tiếng Nhật ch/tr B1n10(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

15h30 đến 17h00

12.05.2014

B102

B1nct9

Tiếng Nhật ch/tr B1n9(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

9h30 đến 11h15

05.05.2014

A102

B1n8

Tiếng Nhật ch/tr B1n8

Thứ 3,5,CN

Ca 2

18h35 đến 20h05

10.04.2014

B301

B1nct7

Tiếng Nhật ch/tr B1n6(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

17.03.2014

B103

      - Các lớp B2

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B2nct6

Tiếng Nhật ch/tr B2n6 (Bài 34,cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

01.04.2014

B201

       - Các lớp B3

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B3n2

Tiếng Nhật ch/tr B3(Từ bài 43 đến bài 50)

Thứ 3-5-CN

Ca 2

18h35 đến 20h5

29.12.2013

B203

B3n1

Tiếng Nhật ch/tr B3(Từ bài 43 đến bài 50)

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h5

09.12.2013

D301

 

Khai giảng lớp trung cấp tiếng Nhật (Chương trình C)

 

- Các lớp C1(tương đương N3)

Tên  lớp

Tiếng Nhật ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

C1n1

Tiếng Nhật ch/tr C1

Thứ 3-5-CN

Ca2

18h35 đến 20h05

18.03.2014

B203

3, Khai giảng lớp Ôn thi tiếng Nhật  .

 

AN4

 Ôn thi Năng lực  tiếng Nhật ch/tr N4

Thứ 3-5

Ca1

17h30 đến 19h

22.10.2013

A302

 

 

Giáo trình học :các bạn hãy nhấn vào đường linh sau đây:

http://www.studyjapanese.net/2012/09/minna-no-nihongo-chuukyu-i-honsatsu.html

  Minna no Nihongo

                                   

  LỊCH    HỌC

 

Các lớp buổi sáng học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 8h đến 11h

Các lớp buổi chiều học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 2h đến 4h30

Các lớp buổi tối chia làm 3 ca ,1 tuần 3 buổi thứ 2 4 6 và 3 5 CN (2 tiết/ ca )

       Ca 1 :   17h đến 18h15;      17h30 đến 19h00

       Ca 2 :   18h35 đến 20h05 ; 19h30 đến 21h00

       Ca 3 :   20h30 đến 22h00

Các lớp 2,4,6 : 3,5, CN  khai giảng  liên tục  hàng tuần

Các bạn học viên liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ , chúng tôi sẽ tư vấn về kế

hoạch và nội dung giảng dạy từng bộ môn đào tạo và từng trình độ đào tạo

Liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Hải phòng tất cả các ngày trong tuần

Điện thoại liên hệ: 0313  920 113,  0313 827 435

Các khóa học tương tự
Khai giảng các lớp IELTS, TOEIC .
Khai giảng các lớp tiếng Anh cấp tốc các ngay trong tuần.
Khai giảng các lớp nghe nói giao tiếp tiếng Anh .
Khai giảng lớp Ôn luyện ngữ Pháp Tiếng Anh
Các khóa học tương tự