Các khóa học - Tiếng Hàn Quốc - Lịch khai giảng các lớp tiếng Hàn Quốc

         Khai giảng các lớp Tiếng Hàn Quốc  .

 

    Tiếng Hàn cơ bản học  4 kỹ năng  nghe - nói - đọc - viết .

                Tiếng Hàn chương trình A1

Tên  lớp

Tiếng Hàn ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A1HQ26

Tiếng Hàn Quốc ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

06.04.2015

C305

A1HQ24

Tiếng Hàn Quốc ch/tr A1(Cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

17h00 đến 18h30

30.03.2015

C305

A1HQ25

Tiếng Hàn Quốc ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h00

23.03.2015

C202

A1HQ23

Tiếng Hàn Quốc ch/tr A

Thứ 3-5-CN

Ca 3

20h30 đến 22h

10.03.2015

C204

A1HQ22

Tiếng Hàn Quốc ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

04.03.2015

A202

A1HQ21

Tiếng Hàn Quốc ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h30 đến 22h00

28.01.2015

A202

A1HQ20

Tiếng Hàn Quốc ch/tr A

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

05.01.2015

C305

  Khai giảng lớp Tiếng Hàn Quốc  chương trình A2 .

- Lớp  A2HQ16  Chương trình A2 Tiếng Hàn Quốc (Bài 15) học thứ  2-4-6 thời gian từ 18h35 đến 20h05.

  Khai giảng 05.01.2015  Học tại phòng  A202  nhà học A .

  Tiếng Hàn chương trình A2

Tên  lớp

Tiếng Hàn ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A2HQ16

Tiếng Hàn Quốc ch/tr A2(Bài 15)

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

05.01.2015

A202

 

    Khai giảng lớp Tiếng Hàn Quốc cấp tốc các ngày trong tuần .

- Lớp  A1HQ24  Chương trình A1 Tiếng Hàn Quốc học thứ  2,3,4,5,6 thời gian từ 17h00 đến 18h30.

  Khai giảng 30.03.2015  Học tại phòng  C305  nhà học C .

  Tiếng Hàn chương trình cấp tốc.

Tên  lớp

Tiếng Hàn ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A1HQ24

Tiếng Hàn Quốc ch/tr A1

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

17h00 đến 18h30

30.03.2015

C305

  

  LỊCH HỌC

 

- Thứ 2, 4, 6 ;  Thứ 3, 5, Chủ nhật(2 tiết/ ca ) 

Ca 1: 17h đến 18h15 

Ca 2 :18h35 đến 20h05 

Ca 3 :20h30 đến 22h00 

Các lớp 2,4,6 : 3,5, CN  khai giảng  liên tục  hàng tuần

 

Các bạn học viên liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ , chúng tôi sẽ tư vấn về kế

hoạch và nội dung giảng dạy từng bộ môn đào tạo và từng trình độ đào tạo 

Liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Hải phòng tất cả các ngày trong tuần

Điện thoại liên hệ: 0313  920 113,     0313  836 302,    0313 827 435

Giáo trình học tiếng Hàn .

 
                     
 
                 
 
 
Các khóa học tương tự