Saturday, Sep 23rd

Khai giảng các lớp học Tiếng Anh mới

 

Khai giảng các lớp tiếng Anh cấp độ A,B,C

 

      

      Tiếng Anh cơ bản, học 4 kỹ năng  nghe - nói - đọc - viết .

 

      Tiếng Anh Cấp độ A ( Gồm có A1,A2)

 

Tiếng Anh chương trình A1 (Giáo trình Straightforward, Beginner )

        - Giáo trình theo tiêu chí đánh giá  KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU

    Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

A1a8

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 3-5

Ca 2

18h30 đến 20h30

06.07.2023

B101

A1a7

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h30 đến 20h00

12.04.2023

B101

A1a6

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 3-5

Ca 2

18h30 đến 20h30

09.03.2023

B101

A1a2

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h30 đến 20h00

19.12.2022

B101

A1a1

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 3-5

Ca 2

18h30 đến 20h30

09.06.2022

B101

A1a5

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h30 đến 20h00

28.03.2022

B101

 

Tiếng Anh chương trình cấp tốc A, B       

   Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

Act 1

Tiếng Anh ch/tr A1(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

15h30 - 17h00

22.09.2020

 A303

A1ct 3

Tiếng Anh ch/tr A1(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 09h30

19.08.2019

 B101

B1ct 1

Tiếng Anh ch/tr B1(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

9h45 đến 11h15

19.08.2019

 B101

    

Khai giảng các lớp tiếng Anh cấp tốc,nghe nói giao tiếp .

 

Tiếng Anh ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

 Nghe nói, giao tiếp sau A

 Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

15h30 đến 17h00

  22.09.2020

A303

  Nghe nói, giao tiếp sau A

 Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

09h30 đến 11h00

  18.03.2019

A304

     

   Tiếng Anh Cấp độ B ( Gồm có B1,B2)

 

  Tiếng Anh chương trình B (Giáo trình theo tiêu chí đánh giá  KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU) .

 

    Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

B1a1

Tiếng Anh ch/tr B1

 Thứ 2 -4- 6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  14.12.2020

 A204

B1a6

Tiếng Anh ch/tr B1

 Thứ 2 -4- 6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  05.12.2018

 B102

B2a7

Tiếng Anh ch/tr B2

 Thứ 2 -4- 6

Ca 2

20h05 đến 21h35

  05.08.2019

 B101

 

Tiếng Anh Cấp độ C

 

 Tiếng Anh chương trình C (Giáo trình intermediate) .

 

    Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

C1a1

Tiếng Anh ch/tr C

 Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  04.07.2018

 B101

 

           *  Các lớp nghe nói giao tiếp tiếng Anh...tại đây

 

           *  Các lớp tiếng Anh cấp tốc học các ngày trong tuần ...tại đây

New English File (giáo trình học tiếng Anh cơ bản)

    Anh A1                               Anh A2                                       Anh B                                                      Anh C

Tiếng Anh Tệp Thứ baBeginner Tiếng Anh Tệp Thứ baElementary Tiếng Anh Tệp Thứ baPre-Intermediate   Tiếng Anh Tệp Thứ baIntermediate

Copyright © Oxford University Press, 2012. All Rights Reserved.

  

 

 LỊCH    HỌC

 

 

Các lớp buổi sáng học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 8h đến 11h

Các lớp buổi chiều học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 2h đến 4h30

Các lớp buổi tối chia làm 3 ca ,1 tuần 3 buổi thứ 2 4 6 và 3 5 CN (2 tiết/ ca )

       Ca 1 :   17h đến 18h15;      17h30 đến 19h00

       Ca 2 :   18h35 đến 20h05 ; 19h30 đến 21h00

       Ca 3 :   20h30 đến 22h00

Các lớp 2,4,6 : 3,5, CN  khai giảng  liên tục  hàng tuần

Các bạn học viên liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ , chúng tôi sẽ tư vấn về kế

hoạch và nội dung giảng dạy từng bộ môn đào tạo và từng trình độ đào tạo

Liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Hải phòng tất cả các ngày trong tuần

Điện thoại liên hệ: 0313  920 113,  0904480606

Lịch Thi