Thursday, Jul 19th

Lịch khai giảng các lớp học Tiếng Anh

 

Khai giảng các lớp tiếng Anh cấp độ A,B,C

 

      

      Tiếng Anh cơ bản, học 4 kỹ năng  nghe - nói - đọc - viết .

 

      Tiếng Anh Cấp độ A ( Gồm có A1,A2)

 

Tiếng Anh chương trình A1 (Giáo trình Straightforward, Beginner )

 

       - Giáo trình theo tiêu trí đánh giá  KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU

 

    Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

A1a6

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 3- 5

Ca 1

18h00 đến 20h00

02.08.2018

 A102

A1ct 5

Tiếng Anh ch/tr A1(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

23.07.2018

 A102

A1a4

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

02.07.2018

 A101

A1ct 3

Tiếng Anh ch/tr A1(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

15h00 đến 16h30

18.06.2018

 B101

A1a2

Tiếng Anh ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

06.06.2018

 C202

A1ct 1

Tiếng Anh ch/tr A1(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

04.06.2018

 B101

   

Tiếng Anh chương trình A2 (Giáo trình Straightforward, Elementary )

 

        - Giáo trình A2 theo tiêu trí đánh giá  KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU

 

    Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

A2ct 2

Tiếng Anh ch/tr A1(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

23.07.2018

 B102

A2ct 1

Tiếng Anh ch/tr A1(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

06.06.2018

 A303

A2ct 8

Tiếng Anh ch/tr A2(cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

8h00 đến 10h30

20.03.2017

 A101

A2a3

Tiếng Anh ch/tr A2

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

14h30 đến 16h30

20.02.2017

 A102

 

      Khai giảng các lớp tiếng Anh nghe nói giao tiếp sau A.

 

Nghe nói, giao tiếp sau A

 Thứ 3-5-7

Ca 2

18h35 đến 20h05

  24.07.2018

B10

 

   Tiếng Anh Cấp độ B ( Gồm có B1,B2)

 

  Tiếng Anh chương trình B (Giáo trình theo tiêu trí đánh giá  KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU) .

 

    Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

B2a 5

Tiếng Anh ch/tr B2

 Thứ 2 -4- 6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  14.05.2018

 C202

B1a 5

Tiếng Anh ch/tr B1

 Thứ 2 -4- 6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  26.02.2017

 C304

B1act7

Tiếng Anh ch/tr B1

 Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

08h00 đến 10h00

  07.11.2017

 A304

 

Tiếng Anh Cấp độ C

 

 Tiếng Anh chương trình C (Giáo trình intermediate) .

 

    Tên  lớp 

 Tiếng Anh ch/tr

 Ngày học

Ca học

 Giờ học

 Khai giảng

Phòng học

C1a1

Tiếng Anh ch/tr C

 Thứ 2-4-6

Ca 2

18h35 đến 20h05

  04.07.2016

 B101

 

           *  Các lớp nghe nói giao tiếp tiếng Anh...tại đây

 

           *  Các lớp tiếng Anh cấp tốc học các ngày trong tuần ...tại đây

New English File (giáo trình học tiếng Anh cơ bản)

    Anh A1                               Anh A2                                       Anh B                                                      Anh C

Tiếng Anh Tệp Thứ baBeginner Tiếng Anh Tệp Thứ baElementary Tiếng Anh Tệp Thứ baPre-Intermediate   Tiếng Anh Tệp Thứ baIntermediate

Copyright © Oxford University Press, 2012. All Rights Reserved.

  

 

 LỊCH    HỌC

 

 

Các lớp buổi sáng học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 8h đến 11h

Các lớp buổi chiều học các ngày trong tuần từ thứ 2,3,4,5,6 Từ 2h đến 4h30

Các lớp buổi tối chia làm 3 ca ,1 tuần 3 buổi thứ 2 4 6 và 3 5 CN (2 tiết/ ca )

       Ca 1 :   17h đến 18h15;      17h30 đến 19h00

       Ca 2 :   18h35 đến 20h05 ; 19h30 đến 21h00

       Ca 3 :   20h30 đến 22h00

Các lớp 2,4,6 : 3,5, CN  khai giảng  liên tục  hàng tuần

Các bạn học viên liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ , chúng tôi sẽ tư vấn về kế

hoạch và nội dung giảng dạy từng bộ môn đào tạo và từng trình độ đào tạo

Liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Hải phòng tất cả các ngày trong tuần

Điện thoại liên hệ: 0313  920 113,  0313 827 435