Friday, Jun 05th

Khai giảng các lớp tiếng Anh, Nhật, cho trẻ em hè 2019 từ 7 đến 15 tuổi.

 

Trung tâm ngoại ngữ khai giảng các lớp tiếng Anh, Trung, Nhật cho trẻ em hè 2019.

 

Từ 7 đến 14 tuổi như sau :

     

     Tiếng Anh

 

1, Lớp TE1 ( Từ 7 đến 10 tuổi ) tiếng Anh học(1tuần 2buổi)vào Thứ 5 và ­Chủ nhật thời gian từ 8h đến 10h30. Khai giảng 02.06.2019 Phòng học B101

 

2, Lớp TE2 ( Từ 10 đến 13 tuổi ) tiếng Anh học(1tuần 2buổi)vào Thứ 5 và ­Chủ nhật thời gian từ 8h đến 10h30. Khai giảng 02.06.2019 Phòng học B102

 

STT

Tên lớp

Độ tuổi

Lịch học

Khai giảng

Phòng học

1

TE1

Từ 7 đến 10 tuổi

8:00 – 10:30 thứ 5 và Chủ nhật

02/06/2019

B101

2

A1(4 kĩ năng nghe,nói,đọc,viết)

Từ 10 đến 13 tuổi

8:00 – 10:30 thứ 5 và Chủ nhật

02/06/2019

B102

                 

      Tiếng Nhật

           - Lớp Tiếng Nhật giáo trình trẻ em TEn1 ( Từ 8 đến 12 tuổi ) học vào Thứ 5 và ­Chủ nhật từ 8h đến 10h30. Khai giảng 02.06.2019 Phòng học A101

         

         Lớp Tiếng Nhật A1n1 (Bài 1) giáo trình Minna no Nihongo (Từ 10 đến 14 tuổi) học vào Thứ 5 và ­Chủ nhật từ 8h đến 10h30. Khai giảng 02.06.2019 Phòng học B103

STT

Tên lớp

Độ tuổi

Lịch học

Khai giảng

Phòng học

1

TEn1

Từ 10 đến 12 tuổi

8:00 – 10:30 thứ 5 và Chủ nhật

02/06/2019

A101

2

A1n1

Từ 10 đến 14 tuổi

8:00 – 10:30 thứ 5 và Chủ nhật

02/06/2019

B103

                         

    Tiếng Trung Quốc

      - Lớp Tiếng Trung Quốc dành cho trẻ em ( Từ 10 đến 14 tuổi ) học vào Thứ 5 và ­Chủ nhật từ 8h đến 10h30. Khai giảng 04.06.2018 Phòng học A101

                          

STT

Tên lớp

Độ tuổi

Lịch học

Khai giảng

Phòng học

1

TEt1

Từ 10 đến 14 tuổi

8:00 – 10:30 thứ 5 và Chủ nhật

02/06/2019

A102

     Tiếng Hàn Quốc

      - Lớp Tiếng Hàn Quốc  học vào Thứ 2,3,4,5,6 từ 8h đến 10h00. Khai giảng 10.06.2018 Phòng học D101

                          

STT

Tên lớp

Độ tuổi

Lịch học

Khai giảng

Phòng học

1

 Hàn 1

Từ 10 đến 15 tuổi

8:00 – 10:00 thứ 2,3,4,5,6

10/06/2019

D101

         

 

        (Các phòng học được trang bị điều hòa, Máy chiếu)

                       

                        Từ tháng 08 vào năm học mới các lớp chuyển về 1 tuần 1 buổi vào sáng Chủ nhật)

                 

         Thông tin liên hệ:  0313 920 113; 0313 827 435.     DĐ 0904 483 265;  0904 480 606.

                                    Trung tâm ngoại ngữ- Đại học Hải phòng số 49- Trần phú Hải phòng.

 

 

Lịch Thi