Friday, Mar 23rd

Khai giảng các lớp tiếng Anh, Nhật, cho trẻ em hè 2017 từ 7 đến 15 tuổi.

 

Trung tâm ngoại ngữ khai giảng các lớp tiếng Anh, Trung, Nhật cho trẻ em hè 2017.

 

Từ 7 đến 15 tuổi như sau :

     

     Tiếng Anh

 

1, Lớp TE1 ( Từ 7 đến 10 tuổi ) tiếng Anh học(1tuần 3buổi)vào Thứ 3, thứ 5 và ­Chủ nhật thời gian từ 8h đến 10h30. Khai giảng 04.06.2017 Phòng học B101

 

2, Lớp TE2 ( Từ 10 đến 12 tuổi ) tiếng Anh học(1tuần 3buổi)vào Thứ 3, thứ 5 và ­Chủ nhật thời gian từ 8h đến 10h30. Khai giảng 04.06.2017 Phòng học B102

 

3, Lớp TE3 ( Từ 12 đến 13 tuổi ) tiếng Anh học(1tuần 3buổi)vào Thứ 3, thứ 5 và ­Chủ nhật thời gian từ 8h đến 10h30. Khai giảng 04.06.2017 Phòng học B103

 

4, Lớp TE4( Từ 13 đến 14 tuổi ) tiếng Anh học(1tuần 3buổi)vào Thứ 3, thứ 5 và ­Chủ nhật thời gian từ 8h đến 10h30. Khai giảng 04.06.2017 Phòng học A101

 

5, Lớp A1 ( Từ 12 đến 15 tuổi ) Chương trình A1 tiếng Anh (1tuần 3buổi) vào Thứ 3, thứ 5 và ­Chủ nhật từ 8h đến 10h30. Khai giảng 04.06.2017 Phòng học A102

    

      Tiếng Nhật

   

           - Lớp Tiếng Nhật giáo trình trẻ em ( Từ 10 đến 14 tuổi ) học vào Thứ 2, thứ 4 và thứ 6 từ 8h đến 10h30. Khai giảng 05.06.2017 Phòng học B101

 

    Tiếng Trung Quốc

      - Lớp Tiếng Trung Quốc dành cho trẻ em ( Từ 10 đến 14 tuổi ) học vào Thứ 2, thứ 4 và thứ 6 từ 8h đến 10h30. Khai giảng 05.06.2017 Phòng học B102

 

    

        (Các phòng học được trang bị điều hòa, Máy chiếu)

                       

                        Từ tháng 07 vào năm học mới các lớp chuyển về 1 tuần 1 buổi vào sáng Chủ nhật)

                 

         Thông tin liên hệ:  0313 920 113; 0313 827 435.     DĐ 0904 483 265;  0904 480 606.

                                    Trung tâm ngoại ngữ- Đại học Hải phòng số 49- Trần phú Hải phòng.