Tuesday, Mar 19th

Khai giảng các lớp tiếng Anh, Nhật, cho trẻ em hè 2018 từ 7 đến 15 tuổi.

 

Trung tâm ngoại ngữ khai giảng các lớp tiếng Anh, Trung, Nhật cho trẻ em hè 2018.

 

Từ 7 đến 15 tuổi như sau :

     

     Tiếng Anh

 

1, Lớp TE1 ( Từ 7 đến 10 tuổi ) tiếng Anh học(1tuần 2buổi)vào Thứ 5 và ­Chủ nhật thời gian từ 8h đến 10h30. Khai giảng 03.06.2018 Phòng học B101

 

2, Lớp TE2 ( Từ 10 đến 12 tuổi ) tiếng Anh học(1tuần 2buổi)vào Thứ 5 và ­Chủ nhật thời gian từ 8h đến 10h30. Khai giảng 03.06.2018 Phòng học B102

 

3, Lớp TE3 ( Từ 12 đến 13 tuổi ) tiếng Anh học(1tuần 2buổi)vào Thứ 5 và ­Chủ nhật thời gian từ 8h đến 10h30. Khai giảng 03.06.2018 Phòng học B103

 

4, Lớp A1 ( Từ 12 đến 15 tuổi ) Chương trình A1 tiếng Anh (1tuần 2buổi) vào Thứ 5 và ­Chủ nhật từ 8h đến 10h30. Khai giảng 03.06.2018 Phòng học B103

 

STT

Tên lớp

Độ tuổi

Lịch học

Khai giảng

Phòng học

1

TE1

Từ 7 đến 10 tuổi

8:00 – 10:30 thứ 5 và Chủ nhật

03/06/2018

B101

2

TE2

Từ 10 đến 12 tuổi

8:00 – 10:30 thứ 5 và Chủ nhật

03/06/2018

B102

3

TE3

Từ 10 đến 12 tuổi

8:00 – 10:30 thứ 5 và Chủ nhật

03/06/2018

B103

4

A1

Từ 12 đến 14 tuổi

8:00 – 10:30 thứ 5 và Chủ nhật

03/06/2018

B 103

                 

      Tiếng Nhật

           - Lớp Tiếng Nhật giáo trình trẻ em TEn1 ( Từ 8 đến 12 tuổi ) học vào Thứ 5 và ­Chủ nhật từ 8h đến 10h30. Khai giảng 03.06.2018 Phòng học C201

         

         - Lớp Tiếng Nhật TEn2 (Bài 6) giáo trình Minna no Nihongo  ( Từ 10 đến 14 tuổi ) học vào Thứ 5 và ­Chủ nhật từ 8h đến 10h30. Khai giảng 03.06.2018 Phòng học C202

STT

Tên lớp

Độ tuổi

Lịch học

Khai giảng

Phòng học

1

TEn1

Từ 10 đến 12 tuổi

8:00 – 10:30 thứ 5 và Chủ nhật

03/06/2018

B101

2

TEn2

Từ 10 đến 14 tuổi

8:00 – 10:30 thứ 5 và Chủ nhật

03/06/2018

B101

                         

    Tiếng Trung Quốc

      - Lớp Tiếng Trung Quốc dành cho trẻ em ( Từ 10 đến 14 tuổi ) học vào Thứ 5 và ­Chủ nhật từ 8h đến 10h30. Khai giảng 04.06.2018 Phòng học A101

                          

STT

Tên lớp

Độ tuổi

Lịch học

Khai giảng

Phòng học

1

TEt1

Từ 10 đến 14 tuổi

8:00 – 10:30 thứ 5 và Chủ nhật

03/06/2018

A101

              

        (Các phòng học được trang bị điều hòa, Máy chiếu)

                       

                        Từ tháng 07 vào năm học mới các lớp chuyển về 1 tuần 1 buổi vào sáng Chủ nhật)

                 

         Thông tin liên hệ:  0313 920 113; 0313 827 435.     DĐ 0904 483 265;  0904 480 606.

                                    Trung tâm ngoại ngữ- Đại học Hải phòng số 49- Trần phú Hải phòng.