Sunday, Mar 26th

Khai giảng các lớp tiếng Trung mới

 

Tiếng Trung cơ bản, học 4 kỹ năng  nghe - nói - đọc - viết .

                 

          Đối tượng:  Học sinh, sinh viên, cán bộ-công nhân viên .

 

           Mục tiêu:     Bồi dưỡng kiến thức và nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Hoa cho học viên có nhu cầu học

   và thi chứng chỉ quốc gia trình độ A-B-C theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo .

 

(Các bạn hãy chọn cho mình một lớp học sao cho phù hợp với thời gian học)

 

       Khai giảng các lớp Tiếng Trung A1 , B1, C1 (thời gian học 4 tháng) .

      

Trung văn A1

 

Tên lớp

Tiếng Trung ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

HSK1

TiếngTrung Cấp độ 1

Thứ 2-4-6

Ca2

18h30 đến 20h00

10.04.2023

B102

A1TV14

TiếngTrung ch/tr A1

Thứ 3-5-CN

Ca2

18h30 đến 20h00

30.03.2023

A204

A1TV13

TiếngTrung ch/tr A1(Cấp tốc)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

14h00 đến 15h30

20.03.2023

A204

A1TV12

TiếngTrung ch/tr A1

Thứ 3-5-CN

Ca2

18h30 đến 20h00

07.03.2023

B203

A1TV11

TiếngTrung ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca2

18h30 đến 20h00

06.02.2023

B203

A1TV10

TiếngTrung ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Ca2

18h30 đến 20h00

14.12.2022

B203

A1TV9

TiếngTrung ch/tr A1

Thứ 3-5-CN

Ca2

18h30 đến 20h00

08.11.2022

B102

A1TV7

TiếngTrung ch/tr A1

Thứ 2-4-6

Sáng

08h30 đến 10h30

02.11.2022

B102

        

  Khai giảng các lớp Tiếng Trung A2 .

 

Tên lớp

Tiếng Trung ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

A2TV8

TiếngTrung ch/tr A2

Thứ 3,5,CN

Ca3

20h15 đến 21h45

14.02.2023

A204

A2tv21

TiếngTrung ch/tr A2

Thứ 2-4-6

Ca 3

20h15 đến 21h45

22.08.2022

A204

A2tv13

TiếngTrung ch/tr A2(Bài 16)

Thứ 2,4,6

Ca 3

20h15 đến 21h45

06.12.2021

B202

A2TV10

TiếngTrung ch/tr A2(Bài 16)

Thứ 3,5,CN

Ca2

18h35 đến 20h05

21.09.2021

B202

A2tv6

TiếngTrung ch/tr A2(Bài 16)

Thứ 2,4,6

Ca 3

20h15 đến 21h45

13.01.2021

A205

 

Trung văn B1 .

 

Tên lớp

Tiếng Trung ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B1TV4

TiếngTrung ch/tr B1

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

09h30 đến 11h00

09.01.2023

A204

B2TV11

TiếngTrung ch/tr B1

Thứ 2-4-6

Ca2

18h30 đến 20h00

20.02.2023

A204

B1TV1

TiếngTrung ch/tr B1

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

07h45 đến 09h15

07.09.2022

A204

B2TV2

TiếngTrung ch/tr B2

Thứ 3-5-CN

Ca2

18h35 đến 20h05

28.06.2022

B202

 

Trung văn B2 .

 

Tên lớp

Tiếng Trung ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

B2TV11

TiếngTrung ch/tr B1

Thứ 2-4-6

Ca2

18h30 đến 20h00

20.02.2023

A204

B2tv4

TiếngTrung ch/tr B2(Bài 11-Quyển 4)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

09h30 đến 11h00

22.03.2023

C204

B2tv9

TiếngTrung ch/tr B2(Bài 11-Quyển 4)

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

14h00 đến 15h30

25.11.2022

D202

   

Trung văn C1

 

Tên lớp

Tiếng Trung ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

C1tv3

TiếngTrung ch/tr C1(Bài 1-Quyển 5)

Thứ 3,5,CN

Ca2

18h30 đến 20h00

25.10.2022

A204

C1tv2

TiếngTrung ch/tr C1(Bài 1-Quyển 5)

Thứ 23456

Chiều

14h00 đến 15h30

13.10.2022

A204

C1tv4

TiếngTrung ch/tr C1(Bài 1-Quyển 5)

Thứ 3,5,CN

Ca3

20h15 đến 21h45

06.12.2022

B202

C1tv2

TiếngTrung ch/tr C2(Bài 1-Quyển 5)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

9h00 đến 11h00

06.07.2022

B202

   

Trung văn C2

 

Tên lớp

Tiếng Trung ch/tr

Ngày học

Ca học

Giờ học

Khai giảng

Phòng học

C2tvct

TiếngTrung ch/tr C2(Bài 1-Quyển 6)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

7h45 đến 09h15

08.03.2023

C204

C2tv

TiếngTrung ch/tr C2(Bài 14-Quyển 6)

Thứ 2,3,4,5,6

Sáng

09h30 đến 11h00

20.05.2019

D202

C2tv2

TiếngTrung ch/tr C2

Thứ 2,3,4,5,6

Chiều

14h00 đến 15h30

13.02.2019

D202

 

* Khai giảng các lớp học HSK: 0946 668 938

 

 

* Chương trình tiếng Trung cho trình độ A, B, C được trung tâm thiết kế bám sát theo yêu cầu thi chứng chỉ A,B,C của  Bộ Giáo dục & Đào tạo.

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG TRUNG TRÌNH ĐỘ A:       

       + Chương trình Trung A1: Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển 1

       + Chương trình Trung A2: Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển 2

   CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG TRUNG TRÌNH ĐỘ B:    

       + Chương trình Trung B1: Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển 3

       + Chương trình Trung B2: Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển 4

   CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG TRUNG TRÌNH ĐỘ C:   

       + Chương trình Trung C1 : Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển 5

       + Chương trình Trung C2 : Học giáo trình Hán Ngữ - Quyển 6


                                       LỊCH HỌC

 

Thứ 2, 4, 6 ; Thứ 3, 5, Chủ nhật(2 tiết/ ca ) 

Ca 1 :   17h đến 18h15;      17h30 đến 19h00

       Ca 2 :   18h35 đến 20h05 ; 19h30 đến 21h00

       Ca 3 :   20h30 đến 22h00

Các lớp học 2,4,6  và 3,5,CN  khai giảng  liên tục  hàng tuần

 

Các bạn học viên liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ , chúng tôi sẽ tư vấn về kế

hoạch và nội dung giảng dạy từng bộ môn và trình độ đào tạo .

 

Liên hệ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Hải phòng tất cả các ngày trong tuần

Điện thoại liên hệ: 0313  920 113    ;    0313 827 435

Địa chỉ số 49 Trần phú (số 10 cũ) Hải phòng.

20h15 đến 21h45

Lịch Thi