Sunday, Sep 15th

Thông báo tuyển sinh Đại học Tiếng Anh, Tiếng Trung

 

Thông báo tuyển sinh Đại học tiếng A và tiếng Trung

 

          - Trung tâm Ngoại ngữ- Trường Đại học Hải Phòng thông báo tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học chuyên ngành

                 tiếng Trung năm 2019 như sau:

           

          

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 20 /TB-ĐHHP                                          Hải Phòng, ngày 04 tháng 5 năm 2018

                                                            THÔNG BÁO TUYỂN SINH

                                             Đại học Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc (VLVH) năm 2018

 

Trường Đại học Hải Phòng thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH)  năm 2018 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc:

1. Đối tượng dự tuyển:  Thí sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông (hoặc tương đương) trở lên.

                    -Thời gian đào tạo:          4  năm

                   -Loại hình đào tạo:          Vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ

                    -Thời gian học:                Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần

               2.  Hồ sơ dự  tuyển:      

              - Hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu của Bộ GD & ĐT quy định)

                3.  Thi tuyển:

                 Môn thi:                     Tiếng  Trung, Văn, Toán (Ngoại ngữ hệ số 2)

               Ngày thi (dự kiến) :    Chủ nhật ngày 26/08/2018

                Địa điểm thi:             Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Hải Phòng

số 49 Trần Phú, Hải Phòng

            4. Địa điểm nhận hồ sơ và học tập  

                     Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Hải Phòng   số 49 Trần Phú, Hải Phòng

            5. Học phí: Thu theo thông báo thu học phí của Trường Đại học Hải Phòng cho từng năm học theo khung quy định của Nhà nước.

Chi tiết xin liên hệ: 

1. Phòng Tuyển sinh/ Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Hải Phòng

    Tel: 0225 3920113                         Mobiles:0904 483 265/ 0904 480 606

K/T HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                        

                                                                                                                                                                                                                           TS. Đoàn Quang Mạnh

 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Ngoại ngữ- Trường Đại học Hải phòng

Địa chỉ : Số 49 Trần Phú – Quận Ngô Quyền Hải Phòng hoặc theo số điện thoại 0313 920 113,  0313 827 435.