Friday, Mar 23rd

Thông báo tuyển sinh Đại học Tiếng Anh, Tiếng Trung

 

Thông báo tuyển sinh Đại học tiếng A và tiếng Trung

 

          - Trung tâm Ngoại ngữ- Trường Đại học Hải Phòng thông báo tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học chuyên ngành

                 tiếng Anh và tiếng Trung năm 2017 như sau:

           - Khóa 30 tiếng Anh chương trình sau C

           - Khóa 16 tiếng Trung chương trình sau C

          Thời gian học: 30 tháng . Địa điểm học: Tại Trung tâm ngoại ngữ, Trường Đại học Hải phòng số 49 Trần phú, Hải phòng

          Thời gian nhận hồ sơ ; Từ ngày  05/06/2017 đến ngày  20/08/2017.

            Thời gian thi tuyển;      Ngày  27 tháng 08 năm 2017 .       

        

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Ngoại ngữ- Trường Đại học Hải phòng

Địa chỉ : Số 49 Trần Phú – Quận Ngô Quyền Hải Phòng hoặc theo số điện thoại 0313 920 113,  0313 827 435.