Tuesday, Feb 25th

Thông tin: Địa chỉ : Số 49 Trần Phú (số 10 Trần Phú cũ), Ngô Quyền, Hải Phòng. ĐT: 0313 920 113 ; 0313 827 435 ; 0313 836 127 ; Fax: 0313 757 038 Email : ngoainguhaiphong@gmail.com

Lịch Thi