Saturday, Sep 23rd

Thông báo lễ phát bằng tốt nghiệp khóa k26 tiếng anh hệ đại học vừa làm vừa học (tại chức cũ ).

Thông báo

               Lễ phát bằng tốt nghiệp khóa K26 Tiếng Anh hệ Đại học vừa làm vừa học .

Trung tâm ngoại ngữ -ĐHHP thông báo phát bằng tốt nghiệp khóa K26 Tiếng Anh hệ Đại học vừa làm

vừa học  vào 14h Chiều Chủ nhật  ngày 23/11/2014 địa điểm tại Trung tâm ngoại ngữ -ĐHHP.

Vậy thông báo Kính mời các thầy cô giáo giảng dạy và học viên Khóa trên có mặt đông đủ để buổi lễ được trang trọng .

                  Xin trân trọng cám ơn .

      Thông tin cần liên hệ: 0313 920 113; 0313 836 127; DĐ 0912 024 603. 

Lịch Thi