Friday, Dec 15th

Lich thi chứng chỉ ngoại ngữ hệ A B C

 

Lịch thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ vào ngày Chủ nhật cuối các tháng lẻ

 

trong năm (tháng 01,03,05,07,09,11).

 

Lich thi Chứng chỉ Ngoại ngữ hệ A B C

 

Ngày  26/11/2017

 

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Hải phòng tổ chức thi tốt nghiệp Ch/trình A,B,C tiếng Anh,

Ch/trình A,B,C tiếng Trung  vào:

  

- Chiều Chủ nhật 26 tháng 11 năm 2017

 Đăng ký thi nộp đơn xin thi (theo mẫu của Trung tâm ), lệ phí thi và 1 ảnh 3x4.

Nhận đăng ký thi tại phòng Hành chính- tài vụ vào các buổi sáng, chiều, tối các ngày trong tuần(trừ thứ bảy

và Chủ nhật) từ ngày 04 tháng  11 năm 2017 đến hết ngày 26 tháng 11 năm 2017.

 

Thời gian thi.

 

- Từ 12h45 đến 13h30: thi môn Nghe hiểu

- Từ 13h45 đến 15h45: thi môn Đọc + Viết (Ch/trình A thi 90 phút, Ch/trình B,C thi 120 phút).

- Từ 15h30 đến 17h30: thi môn Nói (Chương trình A)

- Từ 16h00 đến 18h00: thi môn Nói (Chương trình B,C)

 

(Thí sinh dự thi phải có mặt tại phòng thi từ 12h30).

 

Thông tin liên hệ ; 0313 920 113;    0313 827 435.